Ce este Gear@SME?

Demarat în cadrul programului Horizon 2020, proiectul Gear@SME abordează provocarea creșterii eficienței energetice și a energiei produsă din surse regenerabile, sprijinind „partenerii de încredere” locali pentru a elimina barierele existrente între IMM-uri și furnizorii de servicii energetice.

Obiective

  • Facilitează cooperarea locală de durată între partenerul de încredere, IMM-uri și furnizorii de servicii energetice, care permite dezvoltarea unei strategii de eficiență energetică în IMM-uri, cu participarea activă a tuturor nivelurilor organizaționale și creșterea eficienței recomandărilor a auditurilor energetice.
  • Încurajarea furnizorilor de servicii energetice în promovarea beneficiilor multiple în comunicarea cu IMM-urile.

Grupul țintă

IMM-uri, asociații de IMM-uri și administratorii parcurilor industriale din România.

Proiecte pilot în România

Metodologia GEAR@SME va fi aplicată în cadrul proiectelor pilot din Italia, Germania, Olanda și România și va fi susținută de dezvoltarea unor instrumente de autoevaluare, organizarea de traininguri și oferirea exemplelor de bune practici.

În Romania, activitățiile GEAR@SME se desfășoară în parcurile industriale gestionate de Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, respectiv în parcurile industriale TETAROM.

Activități desfășurate în proiecte pilot

Scanare energetică

În cadrul proiectelor pilot, oferim posibilitatea de a demara o scanare energetică pentru IMM-urile din parcurile industriale mai sus menționate. Scopul scanărilor este de a analiza consumurile și costurile energetice ale companiei, respectiv de a identifica soluții de eficiență energetică și surse regenerabile de energie.

Training-uri dedicate

Consorțiul local format din compania de inginerie și servicii energetice și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, oferă training-uri dedicate, care acoperă 9 subiecte de interes:

1. Economisirea energiei împreună: De ce?

2. Colective energetice: Cum să începem?

3. Colective energetice: Definirea activităților.

4. Colective energetice: Continuitate.

5. Proiecte energetice colective: Introducere.

6. Identificarea proiectelor energetice colective și obținerea angajamentului IMM-urilor.

7. Oferte și implementare.

8. Beneficii multiple: Introducere.

9. Beneficii multiple: Analiză strategică și financiară.

Workshop-uri

Consorțiul local a organizat workshop-uri dedicate alături de reprezentanții Direcției de Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei, Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER)  și Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI). De asemenea, unul dintre workshop-uri a fost organizat în sinergie cu alte proiecte de tip Horizon 2020.

SURSE DE FINANȚARE DEDICATE MEDIULUI INDUSTRIAL

1. Fondul Român pentru Eficiența Energiei

Fondul Român pentru Eficiența Energiei oferă împrumuturi pentru economisirea energiei, cu dobândă negociabilă în funcție de atractivitatea proiectului, valoarea împrumutului și anvergura investiției.

Fondul de finanțare este dedicat societăţilor comerciale cu capital privat sau public-privat şi instituţiilor publice de interes local sau național.

Finanţarea se acordă pentru realizarea următoarelor măsuri de economisire a energiei:

a. Modernizări ale proceselor tehnologice sau a proceselor de fabricaţie;

b. Cazane şi schimbătoare de căldură, pompe;

c. Încălzire industrială, cogenerare;

d. “Smart grid”, contorizare inteligentă, compensarea energiei reactive, gestiunea consumurilor de energie;

e. Iluminat interior şi exterior, modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică, “înverzirea” clădirilor publice şi a transportului;

f. Valorificarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum.

Mai multe detalii: https://free.org.ro/

2. Electric Up

Program de finațare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, dedicat IMM-urilor și operatorilor economici din domeniul HoReCa.

Obiectiv: Creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp, pentru asigurarea

consumului propriu și dezvoltarea electro mobilității reale la nivel național.

Programul se va desfășoară în perioada 2021- 2027, în mai multe cicluri de finanțare.

Valoarea maximă a grantului este de 100.000 euro/proiect.

Mai multe detalii: https://servelect.ro/electric-up-program-finantare-imm-si-horeca/

3. POIM 6.2 / REACT-EU

Program de finanțare pentru reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.

Acțiuni sprijinite: Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice.

Data și ora închidere depunere de proiecte: 30.12.2022, ora 17:00.

Mai multe detalii: https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/

4. POIM 11.1

Program de finanțare pentru implementarea proiectelor de producere de energie din surse regenerabile.

Apel de proiecte 1: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

Apel de proiecte 2: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – pentru grupele de clase CAEN 10 si din grupa de clase CAEN 11, codurile CAEN 1106 si 1107*.

Data și ora închidere depunere de proiecte: 27.10.2022, ora 17.00.

Mai multe detalii: https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-la-nivelul-imm-urilor-si-intreprinderilor-mari/

5. Fondul de Modernizare 10D

Fondul de Modernizare 10D este un mecanism de finanțare introdus de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în eficiență energetică.

Obiectivele Fondului de Modernizare vizează:

Tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, prin stimularea investițiilor în surse regenerabile de energie, rețele de transport care să includă distribuția energiei termice în zonele rezidențiale și comerciale, interconectări de rețele pentru transportul de electricitate și gaze naturale, precum şi stocarea de energie, îmbunătățirea eficienţei energetice în producerea de energie, inclusiv în sectoarele de transport, clădiri, construcții, agricultură și deșeuri și pentru o tranziție echitabilă în regiunile dependente de cărbune.

Programul se va desfășura în perioada 2021- 2030.

6. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

Obiectiv specific:  Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Programul se va desfășura în perioada 2021- 2027.

Consorțiul Local

Servelect este o companie de inginerie și servicii energetice (ESCO) din Cluj-Napoca, specializată în identificarea și implementarea soluțiilor de optimizare a consumurilor energetice și, implicit, a costurilor operaționale.

Web: https://servelect.ro/

Mail: consultanta@servelect.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Centrul de Cercetare în Tranziție Energetică are misiunea de a contribui în mod semnificativ, prin cercetare bazată pe dovezi, la tranziția energetică în sectorul energetic, industrie, clădiri și comunități locale, printr-o abordare durabilă axată pe dezvoltarea, testarea și replicarea instrumentelor inovatoare, a tehnologiilor energetice și digitale.

https://entrec.utcluj.ro/

entrec.center@ethm.utcluj.ro